پایگاه فرهنگی شهید دشتیدوشنبه ۱ مهر ۱۳۹۸

News | پایگاه فرهنگی سردار شهید حاج حسن دشتی

سخن دوست :امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.

News

Likes0Dislikes0