گلدان هوشمند+تصاویر

طراحان فرانسوی گلدانی ساخته‌اند که روشنایی، دما، رطوبت اتاق و مقدار و زمان کود مورد نیاز گیاه را اندازه‌گیری می‌کند.بهینه سازی پوسته : پک سنتر
آماده شده توسط : ماندگار وب