چشم الکترونیک ساخته شد/ عکس

اکنون ساخت چشم الکترونیکی باعث تحول عظیمی در دنیای نابینایان شده است. نابینایان به لطف این چشم الکترونیکی جدید قادر به دیدن اجسام، طیف های ضعیف نوری و همینطور تشخیص فاصله ها خواهند بود.بهینه سازی پوسته : پک سنتر
آماده شده توسط : ماندگار وب