پروتزی جالب برای کودکان محروم از دست+تصاویر

مهندسان با چاپ سه بعدی، پروتزی به شکل دست قهرمان‌های فیلم‌های کودکان ساخته‌اند.  بهینه سازی پوسته : پک سنتر
آماده شده توسط : ماندگار وب