نسخه سوم اولین ماشین پرنده در جهان+تصاویر

نمونه اولیه نسخه سوم اولین خودروی پرنده که در سال 90 طراحی شده بود توسط مهندس آن، ساخته شد.بهینه سازی پوسته : پک سنتر
آماده شده توسط : ماندگار وب