عصای هوشمند مخصوص نابینایان+تصاویر

دانشجویان فرانسوی، عصایی هوشمند مخصوص نابینایان به منظور امنیت آنها طراحی کرده‌اند که در صورت وجود مانع به کاربر هشدار می‌دهد.بهینه سازی پوسته : پک سنتر
آماده شده توسط : ماندگار وب