شناسایی رمز و راز خواب عمیق

دانشمندان با انجام تحقیقات جدید، نقطه‌ای از مغز را که مسئول خواب عمیق است، شناسایی کردند.بهینه سازی پوسته : پک سنتر
آماده شده توسط : ماندگار وب