یک ربات توسط دانشجوی رباتیک ساخته شده است که قادر به درک اعضای خانواده و کمک در کارهای خانه است.  بهینه سازی پوسته : پک سنتر
آماده شده توسط : ماندگار وب