ربات نورافکن مخصوص صفحه کلید مجازی+تصاویر

یک ربات فانتزی پروژکتور مخصوص صفحه کلید مجازی توسط آمریکا طراحی و راه اندازی شد.بهینه سازی پوسته : پک سنتر
آماده شده توسط : ماندگار وب