دوچرخه خورشیدی موتوردار+تصاویر

شرکت کانادایی دوچرخه‌های قدیمی را با قرار دادن موتور، باتری و پنل‌های خورشیدی به یک مدل الکتریکی تبدیل کرده است.بهینه سازی پوسته : پک سنتر
آماده شده توسط : ماندگار وب