تصفیه کننده هوا+تصاویر

یک جوان برزیلی دستگاهی برای تصفیه هوا ساخته است که قادر به تمیز کردن هوا، تنظیم نور و تنظیم رطوبت اتاق است.بهینه سازی پوسته : پک سنتر
آماده شده توسط : ماندگار وب