بازدید ۵۰۰۰ آلمانی از مسجد امام علی(ع)+تصاویر

مراسم «روز درهای باز مساجد» در مرکز اسلامی هامبورگ مورد استقبال انبوه بازدیدکنندگان آلمانی قرار گرفت و حدود ۵۰۰۰ نفر از این مسجد عظیم دیدن کردند.بهینه سازی پوسته : پک سنتر
آماده شده توسط : ماندگار وب