اعمال اعتکاف – روز سيزدهم رجب

اعتکاف

روزه گرفتن در روز چهاردهم رجب روز پاداش فراوانى دارد. در روايتى از رسول خدا (ص) مى خوانيم: “هركس كه روز چهاردهم ماه رجب را روزه بگيرد، خداوند پاداشى به وى عنايت كند كه نه چشمى ديده و نه گوشى شنيده و نه بر قلبى خطور كرده باشد!…”.بهینه سازی پوسته : پک سنتر
آماده شده توسط : ماندگار وب