پایگاه فرهنگی شهید دشتیپنج شنبه ۱ آبان ۱۳۹۹

فارسی و عربی نزار القطری | پایگاه فرهنگی سردار شهید حاج حسن دشتی

سخن دوست :امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.

نوحه های جدید را از کانال تلگرامی ما دنبال کنید