پایگاه فرهنگی شهید دشتیشنبه ۳ آبان ۱۳۹۹

شبکه تابان | پایگاه فرهنگی سردار شهید حاج حسن دشتی

سخن دوست :امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.

نوحه های جدید را از کانال تلگرامی ما دنبال کنید