پایگاه فرهنگی شهید دشتیشنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۹

بنر شماره 2 | پایگاه فرهنگی سردار شهید حاج حسن دشتی

سخن دوست :امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.

نوحه های جدید را از کانال تلگرامی ما دنبال کنید