پایگاه فرهنگی شهید دشتیدوشنبه ۳ تیر ۱۳۹۸

ورود - پایگاه فرهنگی سردار شهید حاج حسن دشتی

سخن دوست :امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.