پایگاه فرهنگی شهید دشتیشنبه ۵ مهر ۱۳۹۹

گالری محرم سری 4 | پایگاه فرهنگی سردار شهید حاج حسن دشتی

سخن دوست :امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
نظرات و ارسال نظر