نوحه بعضی روزا فکر می کنم بار گناهم محمود کریمی سال ۸۳

محمود کریمی نوحه خوانی

نوحه بعضی روزا فکر می کنم بار گناهم محمود کریمی سال ۸۳

سینه زنی

محمود کریمی نوحه خوانی

 

سرور ۱

دانلود کنید با کیفیت بالا

زمان  ۱۱:۲۰  حجم ۴ مگ

سرور ۲

لینک کمکی

 

متن نوحه :

بعضی روزا فکر می کنم بار گناهم کاری کرده با من که پیش تو روسیاهم از خجالت بسته نگاهم درونم می سوزه از سوز گناهم یاد گرفتاریم می افتم یاد اون لحظه ای که می برنم به یاد غسل و کفنم یاد فشار قبرم و فریاد زدنم یاد عذاب و بدنم یاد اون لحظه ای که دوتا ملک سوال کنن یاد ساکت شدنم یاد اون شلاقایی که می زنن رو بدنم که بگو خدات کیه قبلت کجاست چیه کتابتو اسم پیمبرتو بگو کمکم کن نمونه جوابم توی گلو تو جواب اولی می گم علی دیگه هر چی که بگم می کم حسین من قبلتک حسین من دینک حسین .


تاریخ انتشار: مهر ۲۲, ۱۳۹۲

تعداد بازدید: 70,260 views

موضوع: امام حسین, محمود کریمی, نوحه, نوحه -سرشاخه