پایگاه فرهنگی شهید دشتیسه شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

لوگو سایت شهید دشتی

سخن دوست :امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.

لوگو سایت جهت تبادل بنر

لوگوها در سایز های متفاوتی میباشد

کد لوگو مورد نظر در زیر آن قرار گرفته است

لوگو ۱

<p align=”center” style=”text-align: center;”><a title=”پایگاه فرهنگی شهید حاج حسن دشتی” href=http://shahiddashti.ir/ target=”_blank”><img src=http://shahiddashti.ir/wp-content/uploads/2014/07/93-40.jpg alt=”” width=300 height=153 border=”0″ title=”  پایگاه فرهنگی سردار شهید حاج حسن دشتی” /></a></p>

لوگو ۲

<p style=”text-align: center;”><a title=”پایگاه فرهنگی شهید حاج حسن دشتی” href=”http://shahiddashti.ir/” target=”_blank”><img title=”پایگاه فرهنگی سردار شهید حاج حسن دشتی” src=”http://shahiddashti.ir/wp-content/uploads/2014/07/Untitled-1.jpg” alt=”” width=”270″ height=”100″ /></a></p>

نظرات و ارسال نظر