پایگاه فرهنگی شهید دشتیدوشنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۱

شهید حاج حسن دشتی در کنار خلیل حسن بیگی

سخن دوست :امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.

شهید حاج حسن دشتی از سرداران یزدی در کنار خلیل حسن بیگی از سردارن یزدی

سرداران یزد

سرداران یزد

نظرات و ارسال نظر