پایگاه فرهنگی شهید دشتیجمعه ۴ مهر ۱۳۹۹

سالگرد سردار شهید حاج حسن دشتی 12 شهریور 1396 برگزار میشود | پایگاه فرهنگی سردار شهید حاج حسن دشتی

سخن دوست :امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.

سالگرد سردار شهید حاج حسن دشتی ۱۲ شهریور ۱۳۹۶ برگزار میشود

سالگرد شهید دشتی

نظرات و ارسال نظر