سالگرد سردار شهید حاج حسن دشتی ۱۲ شهریور ۱۳۹۶ برگزار میشود

سالگرد شهید دشتی

سالگرد سردار شهید حاج حسن دشتی ۱۲ شهریور ۱۳۹۶ برگزار میشود

سالگرد شهید دشتی


تاریخ انتشار: شهریور ۵, ۱۳۹۶

تعداد بازدید: 58 views

موضوع: اخبار, ویژه ویژه