دانلود تصویری هیئت رحمت آباد یزد محرم های ۸۹ . ۹۲ و ۹۳

هیئت رحمت اباد یزد

دانلود تصویری هیئت رحمت اباد یزد محرم های ۸۹ . ۹۲ و ۹۳

هیئت رحمت اباد یزد

هیئت رحمت اباد یزد

دانلود هیئت زنجیر زنی سال ۱۳۸۹ حسینیه آقا

۱۲ دقیقه / ۶۳ مگابایت

دانلود هیئت سینه زنی سال ۱۳۹۲ حسینیه شازده فاضل

۲۰ دقیقه / ۱۰۳ مگابایت

دانلود هیئت سینه زنی سال  ۱۳۹۳ امام زاده سید جعفر

 ۱۹ دقیقه / ۸۴ مگابایت


تاریخ انتشار: آبان ۸, ۱۳۹۲

تعداد بازدید: 1,299 views

موضوع: هیئت سینه زنی, هیئت های عزاداری