پایگاه فرهنگی شهید دشتیسه شنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۱

حاج محمود کریمی مراسم شب 8 محرم ۹۳ الهادی

سخن دوست :امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.

حاج محمود کریمی مراسم شب ۸ محرم ۹۳ الهادی

محمود کریمی

محمود کریمی

دریافت بخش ۱ [۳۵٫۷ مگابایت]

دریافت بخش ۲ [۱۵٫۲ مگابایت]

دریافت بخش ۳ [۵٫۰۸ مگابایت]

دریافت بخش ۴ [۶٫۴۰ مگابایت]

دریافت بخش ۵ [۷٫۱۴ مگابایت]

دریافت بخش ۶ [۱۰٫۶ مگابایت]

دریافت بخش ۷ [۳٫۰۱ مگابایت]

نظرات و ارسال نظر