پایگاه فرهنگی شهید دشتیسه شنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۱

بنر شماره 4 شهید دشتی

سخن دوست :امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
نظرات و ارسال نظر