پایگاه فرهنگی شهید دشتیسه شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۹

بنر شماره 4 شهید دشتی | پایگاه فرهنگی سردار شهید حاج حسن دشتی

سخن دوست :امام حسین (ع) : بخشنده ترین مردم کسی است که در هنگام قدرت می بخشد.
نظرات و ارسال نظر