بازدید از خانواده سردار شهید حاج حسن دشتی به مناسبت هفته قوه قضاییه

بازدید مسولین محترم قوه قضاییه از خانواده شهید حاج حسن دشتی

به مناسبت گرامیداشت هفته قوه قضاییه آقای مصیبی رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان یزد به همره معاون دادستان و جمعی از قضات استان از خانواده سردار شهید حاج حسن دشتی بازدید به عمل اوردند و یاد این شهید را گرامی داشتند.

بازدید از خانواده شهید دشتی

جوابی بنویسید